Miljø

Det er flere grunner til at dyner og puter fylt med dun og fjær er miljøvennlig. Både råvarene og det ferdige produktet er biologisk nedbrytbart, i motsetning til syntetiske fiber.
 

All dun og fjær i våre produkter er bi-produkt fra matproduksjon – dun og fjær blir vasket med biologisk nedbrytbare og miljøvennlige vaskemidler får å skåne miljøet men også for å ivareta dunens ekstraordinære egenskaper.

 

Vi er opptatt av at naturprodukter som dun og fjær ikke skal manipuleres eller tillegges egenskaper. Vi passer på så de naturlig egenskapene kommer til sin rett når vi lager dyner og puter.

Miljøfyrtårn

Norvigroup arbeider for en bærekraftig og miljøvennlig utvikling, og dette skal oppnås gjennom god egen adferd og synliggjøring av vårt miljøengasjement. Ved å være en Miljøfyrtårnsbedrift bygges en meningsfull merkevare som møter forbrukerens forventninger til etikk, ansvarlighet, bærekraft og lønnsomhet. Norvigroup forplikter seg ved denne sertifiseringen å tilfredsstille myndigheters lovpålagte miljøkrav, og tilstrebe å imøtekomme våre kunders krav til miljøbevissthet.

 

Vi har miljøfokus i hele prosessen, både i produksjonen, logistikk, valg av emballasje og kontormateriell. Les mer om Stiftelsen Miljøfyrtårnet på deres nettsider.